Samverkan mot inbrott

Villaägarna i Lund konkretiserar planerna på samverkan mot inbrott.

Kontakt har tagits med ett försäkringsbolag, polisen, Lunds kommun, BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) och Stöldskyddsföreningen för att undersöka möjligheterna till stöd, råd och ev. reducerad försäkringspremie.

Är ni intresserade av att starta samverkan mot inbrott i ert område eller på er gata? Kontakta Villaägarna i Lund: info@lundavilla.se

www.lundavilla.se

This entry was posted in Grannsamverkan. Bookmark the permalink.

Comments are closed.