Lagfarter

Under länkar finns nu möjlighet att söka uppgifter om lagfarter i Lund. Källa: Sydsvenskan

Länk: Lagfarter i Skåne

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.