Gamla väster i Lund

Kärt barn har ofta många namn – så också det området som ligger ”väster om järnvägen”.

Villaägarna i Lund definierar Gamla väster som det område som kommunen i bevarandeprogrammet benämnet Väster (Klosterhusen, Egna Hem, Erikslund). Området begränsas av Byggmästaregatan, Bryggaregatan, Tunnbindaregatan, Fjelievägen, Fasanvägen och Örnvägen.

Officiellt används inte begreppen Gamla väster eller Väster av Lunds kommun, då Stadsdelsområdet Väster inbegriper 7 stadsdelar samt det området som bäst geografiskt överenstämmer med Gamla väster officiellt benämns stadsdel Västra innerstaden.

Benämningen används flitigt av boende i området, fastighetsmäklare, media och näringsidkare i kommunen.

Gamla Väster - Lund

Gamla väster – Lund

Källa: Lunds Kommun

För vidare information kontakta Lunds kommun och ta del av bevarandeprogrammet.

This entry was posted in Lunds kommun and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.