”Bortrest” (N/A)

Projektet ”Bortrest” handlar om att kunna utnyttja väktartjänster, grannsamverkan eller andra resurser för att undvika inbrott under semester som inte tillbringas i bostaden/villan. Tjänsten ska fungera på sådant sätt att villaägaren inte binder sig för längre tid än för den tid som man är bortrest. I första hand riktar sig tjänsten till de villahushåll som inte har larm, väktare, grannsamverkan eller andra brottsförebyggande åtgärder.

Skånskan: Risker med sociala medier vid positioneringstjänster och avslöjande information

För närvarande har kontakt tagits med ett väktarbolag för att undersöka möjligheterna att tillhandahålla denna tjänst. Det finns idagsläget inte något preliminärt datum för projektets slutförande. Lämpligheten i utformandet av denna tjänst kommer utvärderas tillsammans med Polisen och Brottsförebyggande rådet.

Lämna ett svar