Lund

Lund kommer att ha flera geografiska arbetsgrupper och samfällighetsföreningar – information om dem kommer att publiceras här.

Aktuella lokala aktiviteter kommer att publiceras på hemsidans förstasida.

Är du intresserad av att publicera information, starta ytterligare en arbetsgrupp inom Lund eller har du frågor om arbetsgruppernas arbete? Kontakta Villaägarna i Lund: info@lundavilla.se

Villaägarna i Lund är intresserade av samarbete med andra organisationer – gemensamt gör vi skillnad!

Lämna ett svar