Buller kan ge stroke

Enligt en artikel i Sydsvenskan den 3 februari kommer en dansk studie att presenteras i medicintidskriften European Heart Journal som visar att risken för att drabbas av stroke ökar med 27 procent för varje 10 decibel trafikbuller som man utsätts för, om man är över 65 år. Dessutom ökar risken ytterligare vid buller över 60 decíbel.

This entry was posted in Information & Varningar, Trafik. Bookmark the permalink.

Comments are closed.