Första mötet med Villaägarnas Riksförbund

Anders Berlin och Ingela Berg från Villaägarnas Riksförbund redogjorde för vilka villkor som gäller för att Villaägarna i Lund ska kunna bli lokalavdelning till Villaägarnas Riksförbund. Eftersom reglerna för negativ bindning av medlemmar kommer det att krävas att de 2.343 medlemmar som Villaägarnas Riksförbund har i Lunds kommun aktivt tackar ja till att bli medlemmar i lokalföreningen. Vid utskick är normal svarsfrekvens 25 % och det är därför av stor betydelse att informationen om att lokalföreningen startats och möjligheten att gå med i lokalföreningen går ut på många sätt.

Initialt kommer föreningen som varit under bildande sedan 1 januari 2011 att kalla de personer som redan sedan tidigare visat intresse, i någon form, till Villaägarnas Riksförbund att kallas till ett förberedande möte. På detta möte avses det formella beslutet att bilda förening att fattas. Vidare kommer det att hållas ytterligare informationsmöten och medlemsmöten.

Villaägarna i Lund kommer att verka inom hela Lunds kommun, för att säkerställa samordning gentemot kommunen. För att effektivisera arbetet är målsättningen att bilda arbetsgrupper inom föreningen för att underlätta arbetet med specifika frågor (exempelvis buller, IT, grannsamverkan) eller inom begränsade geografiska områden (exempelvis Södra Sandby, Dalby, Veberöd).

Anders och Ingela överlämnade Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund och återkommer med ytterligare information.

Har du synpunkter på ovanstående, har du förslag på hur Villaägarna i Lund ska verka eller vill du medverka i någon arbetsgrupp? Hör av dig till Villaägarna i Lund: info@lundavilla.se

Villaägarna i Lund

www.lundavilla.se

Det här inlägget postades i Föreningen Villaägarna i Lund. Bokmärk permalänken.